در حال بارگزاری...

درباره کارکنان

تیم 1

مریم ثابت

مریم ثابت

مدیر عامل

مهدی فهار

مهدی فهار

مدیر پروژه

نسیم صفوی

نسیم صفوی

مدیر مالی

مرتضی نوزادی

مرتضی نوزادی

کارشناس بانک اطلاعات

 
مهزاد کنجوری

مهزاد کنجوری

مسئول دفتر

نیلوفر فروغی

نیلوفر فروغی

کارشناس جذب و بازاریابی