در حال بارگزاری...

اهداف نمایشگاه

1.     معرفى نژادهاى اصیل ایرانى
 
2.     بالا بردن پتانسیل هاى این صنعت با توجه به موقعیت ویژه ایران در خاورمیانه
 
3.     ارائه فرصت به شرکت ها و تولیدکنندگان به منظور معرفى به بازارهاى هدف
 
4.     معرفى بازار ایران براى جذب سرمایه گذارى داخلى و خارجى
 
5.     آشنایى مستقیم تولیدکنندگان و مصرف کنندگان
 
6.     معرفى و حضور صنایع مربوط به کلینیک ها و دامپزشکى
 
7.     معرفى و حضور صنایع تولیدى غذا و دارو مربوط به اسب و حیوانات همزیست
 
8.     معرفى و حضور صنعت چرم، تولیدات البسه و تجهیزات ویژه سوارکارى
 
9.     معرفى و حضور کلیه شرکت ها فعال در زمینه مشاوره، خرید و تجهیز صنایع مربوط به اسب و حیوانات همزیست
 
10.  معرفى و حضور صنعت بیمه و بانک هاى داخلى و بین المللى
 
11.  معرفى صنعت گردشگرى ( صنعتى ، سیاحتى، سلامت )