در حال بارگزاری...

اهداف نمایشگاه

1.     معرفى نژادهاى اصیل ایرانى

 

 

2.     بالا بردن پتانسیل هاى این صنعت با توجه به موقعیت ویژه ایران در خاورمیانه

3.     ارائه فرصت به شرکت ها و تولیدکنندگان به منظور معرفى به بازارهاى هدف

4.     معرفى بازار ایران براى جذب سرمایه گذارى داخلى و خارجى

5.     آشنایى مستقیم تولیدکنندگان و مصرف کنندگان

6.     معرفى و حضور صنایع مربوط به کلینیک ها و دامپزشکى

7.     معرفى و حضور صنایع تولیدى غذا و دارو مربوط به اسب و حیوانات همزیست

8.     معرفى و حضور صنعت چرم، تولیدات البسه و تجهیزات ویژه سوارکارى

9.     معرفى و حضور کلیه شرکت ها فعال در زمینه مشاوره، خرید و تجهیز صنایع مربوط به اسب و حیوانات همزیست

10.  معرفى و حضور صنعت بیمه و بانک هاى داخلى و بین المللى

11.  معرفى صنعت گردشگرى ( صنعتى ، سیاحتى، سلامت )