در حال بارگزاری...

فرم ثبت نام آنلاینفضای سرپوشیده در سالن های اصلی بدون سازه نمایشگاهی
غرفه با نمای یک طرف باز 1550000 ریال به ازای هر متر مربع + 9% ارزش افزوده
غرفه با نمای دو طرف باز 1550000 ریال به ازای هر متر مربع + 9% ارزش افزوده
غرفه با نمای سه طرف باز 1650000 ریال به ازای هر متر مربع + 9% ارزش افزوده
غرفه با نمای جزیره ای عادی 1800000 ریال به ازای هر متر مربع + 9% ارزش افزوده
غرفه با نمای جزیره ای VIP 2000000 ریال به ازای هر متر مربع + 9% ارزش افزوده
فضای باز 1300000 ریال به ازای هر متر مربع + 9% ارزش افزوده
با سازه نمایشگاهی به مبالغ بالا 200000 ریال اضافه خواهد شد
باکس نگهداری اسب
بهای هر باکس با ابعاد 12 مترمربع در فضای باز به همراه فضای استراحت مهتر و فضای انبار علوفه 25000000 ریال + 9% ارزش افزوده
بهای هر باکس با ابعاد 12 مترمربع در فضای سرپوشیده به همراه فضای استراحت مهتر و فضای انبار علوفه 5000000 ریال + 9% ارزش افزوده
غرفه بخش بین الملل شرکت های بخش خارجی و ارائه کننده محصولات غیر ایرانی 130 یورو به ازای هر متر مربع
* نکته :
1- حداقل فضا برای پرورش دهندگان اسب 150 متر مربع
2- حداقل فضا برای تولیدکنندگان و توزیع کنندگان محصولات و تجهیزات 24 مترمربع