در حال بارگزاری...

درباره ما

شرکت ایده تجارت هرمس(سهامى خاص) با هدف گسترش ارتباطات تجارى در سطح ملى و بین المللى شروع به کار نموده است.
این شرکت با توجه به تجربه مدیران خود تلاش مى نماید تا خدمات گسترده اى را در زمینه هاى:
1- برگزارى نمایشگاه ها
2- برپایى همایش هاى تخصصى و بین المللى
3- تحقیقات بازار
4- مشاوره در زمینه بازاریابى
5- ارائه طرح هاى نوین بازاریابى
به شرکت ها و سازمان ها ارائه دهد.
سوابق مدیران و بنیانگذاران شرکت ایده تجارت هرمس در زمینه برگزارى نمایشگاه هاى داخلى و بین المللى باعث شده که تا کنون نمایشگاه هاى موفقى را در کارنامه عملکرد خود داشته که با برنامه ریزى و اجراى آن ها تجربیات شایانى کسب نموده اند.