در حال بارگزاری...

درباره کارکنان

تیم 1

مریم ثابت

مریم ثابت

مدیر عامل

مهدی فهار

مهدی فهار

مدیر پروژه

مرضیه فهار

مرضیه فهار

کارشناس جذب و بازاریابی

ملیحه فهار

ملیحه فهار

کارشناس جذب و بازاریابی

 
نسیم صفوی

نسیم صفوی

مدیر مالی

مرتضی نوزادی

مرتضی نوزادی

کارشناس بانک اطلاعات

مریم مقدم

مریم مقدم

طراح و گرافیست

نسیم برزگر

نسیم برزگر

R&D , CRM

 
مهزاد کنجوری

مهزاد کنجوری

مسئول دفتر